Tag Archives: ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเสริมหน้าอก

ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดที่อาจพบได้ เลือดคั่งบริเวณโพรงที่ใส่เต้านมเทียม พบได้น้อยมากคือน้อยกว่า1% ซึ่งวิธีแก้ไข ถ้าเป็นเลือดคั่งเล็กน้อย อาจจะใช้เข็มเจาะดูดออกได้ หรือถ้าเป็นมากอาจต้องผ่าตัดเข้าไปเอาก้อนเลือดออก การติดเชื้อ พบได้น้อยมากคือน้อยกว่า1% ซึ่งวิธีแก้ไข… READ