Tag Archives: conchal cartilage graft

ต่อกระดูกหู คืออะไร ??? conchal cartilaginous graft

ต่อกระดูกหู คืออะไร ???   ในการเสริมจมูกโดยทั่วๆไป ถ้าเสริมแต่silicone หลังจากการเสริมจะได้สันจมูกที่คมขึ้น ชัดขึ้นหน้ามีมิติขึ้น แต่ถ้าอยากได้ปลายที่ยาวขึ้น หรือที่เราเรียกกันว่าหยดน้ำ… READ